Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Alkohol sakrekenaar

Alkohol sakrekenaar kan jy bloed alkohol konsentrasie vlak te bereken in afhangende van hoeveelheid en tipe alkohol gedrink, jou geslag, gewig, en hoeveel tyd na jou drinkery verby is. Ook alkohol sakrekenaar laat weet of jou voertuig kan ry met sekere bloed alkohol inhoud in verskillende lande.

Hoeveel het jy gedrink?

1.
%
2.
%
3.
%
Jy is:
Jou gewig:         ander
Uur geslaag:                 ander h
Land:
Bloed alkohol-inhoud of bloed alkohol konsentrasie (BAC) is die konsentrasie van alkohol in die bloed. Dit word gewoonlik gemeet as massa per volume. Alkohol sakrekenaar gee 'n benaderde berekening, jou werklike bloed alkohol konsentrasie is afhanklik van 'n verskeidenheid van bykomende faktore soos genetiese samestelling, persoonlike gesondheid, en onlangse voedselverbruik.