Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Boyle se wet sakrekenaar

Boyle se wet sakrekenaar kan jy aanvanklike en finale volume en druk van die gas uit die wet van die Boyle se te bereken.

Wat parameter bereken vanaf wet die Boyle se

Aanvanklike druk (Pi):
Aanvanklike volume (vi):
Finale druk (Pf):
Lei tot:
Bereken finale volume
Boyle se wet bepaal dat die volume van 'n gegewe massa van 'n ideale gas teen 'n konstante temperatuur is omgekeerd eweredig aan die druk van die gas: Pi*Vi = Pf*Vf, waar Pi - aanvanklike druk, Vi - aanvanklike volume, PF - finale druk, vf - finale volume.