Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Verwatering sakrekenaar

Verwatering sakrekenaar kan jy bereken hoe sal volume en konsentrasie (molariteit) verander van oplossing na verdunning, of bereken volume en konsentrasie van voorraad oplossing.

Kies volume of konsentrasie van die oplossing

Deel voordat verwatering (V1):
Konsentrasie voor verdunning (M1):
Konsentrasie na verdunning (M2):
Lei tot:
Bereken die volume van die oplossing na verdunning
Oplossing - homogene mengsel bestaan ​​uit opgeloste stof deeltjies, oplosmiddel en produkte van sy interaksie.
Formule wat afhanklikheid van aanvanklike en finale volume en konsentrasie in verdunde oplossing beskryf: V1 * M1 = V2 * M2
waar V1 - volume voor verdunning, V2 - volume na verdunning, M1 - konsentrasie voor verdunning, M2 - konsentrasie na verdunning.