Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Spoed afstand tyd formule sakrekenaar

Sakrekenaar spoed, tyd, afstand, online berekening - dit moontlik maak om te bereken spoed, afstand en tyd gegewe in verskillende mate eenhede en spoed, afstand en tyd formule.

Bereken spoed, tyd of afstand

     
Tyd (hh: mm: ss):
Snelheid:
Lei tot:
Bereken afstand
Spoed, afstand en tyd formule:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
waar V - spoed, S - afstand, T - tyd