Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Optel en aftrek van tyd

Sakrekenaar Optel en aftrek van tyd - voer toevoeging van tyd, aftrek van tyd, in dae, ure, minute, sekondes.