Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Newton se wet van universele gravitasie

Newton se wet van universele gravitasie kan jy 'n massa van twee voorwerpe, distanse en gravitasiekrag tussen hulle, te bereken deur gebruik te maak van Newton se Universele Gravitasiewet.

Bereken deur die gravitasiekrag formule

Massa van voorwerp m1: kg
Massa van voorwerp m2: kg
Afstand tussen voorwerpe (r): m
Gravitasiekrag formule


waar G - gravitasie konstante met waarde 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), M1, M2 - massa van voorwerpe, R - afstand tussen hulle