Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Molêre massa sakrekenaar

Sakrekenaar Molêre massa gas, online berekening - dit moontlik maak om molêre massa gas te bereken deur die gegewe volume, gewig, temperatuur en gasdruk.

Kies gas uit die lys of sleutel parameters

  
Gas:
Bereken die molêre massa van lug
Molêre massa is 'n fisiese eienskap gedefinieer as die massa van 'n gegewe stof gedeel deur sy hoeveelheid stof, so dit is 'n gewig van een mol van 'n stof. Molêre massa word gedefinieer vanaf die ideale gaswet (Vergelyking Mendeleev-Clapeyron):
waar - Gasdruk, - Molêre volume, - Massa gas, - Molêre massa, - Universele gaskonstante, - Absolute temperatuur