Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Kinetiese energie formule sakrekenaar

Kinetiese energie formule sakrekenaar kan jy kinetiese energie van bewegende liggaam, dit massa, snelheid en hul afhanklikheid van mekaar te bereken.

Bereken die kinetiese energie, massa of snelheid

        
Mass:
Snelheid:
Lei tot:
Kinetiese energie is energie van beweging. Die kinetiese energie van 'n voorwerp is die energie wat dit besit as gevolg van sy beweging. Dit word gedefinieer deur die formule:
Kinetiese energie
waar m - massa van 'n voorwerp, v - snelheid van 'n voorwerp