Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Ideale gaswet vergelyking sakrekenaar

Ideale gaswet vergelyking sakrekenaar kan jy druk, volume, temperatuur en mol gas te bereken vanaf die ideale gaswet vergelyking.

Bereken die volume, temperatuur, druk of mol gas

       
Temperatuur:
Druk:
Moles: mol
Lei tot:
Ideale gaswet bepaal dat die produk van 'n druk en volume van die gas is eweredig aan die produk van temperatuur en molêre massa gas: PV = nRT, waar P - gasdruk, V - gas volume, N - molêre massa gas, T - gas temperatuur, R - universele gaskonstante = 8,314 Jouls/(mol*K)