Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Driehoek sakrekenaar

Driehoek sakrekenaar te bereken en te vind: hoeke, kante, oppervlakte van alle vorme van 'n driehoek. Berekening: reg driehoek, eensydige driehoek, gelykbenige driehoek en gelyksydige driehoek.
Gee 3 verskillende waardes, byvoorbeeld 2 kante en 1 hoek, of 3 kante, en klik bereken knoppie, vir die berekening van ander sye, hoeke en oppervlakte van die driehoek.
Hoek eenhede:
  
Driehoek sakrekenaar ° ° °