Voeg by gunstelinge
 
Verwyder van gunstelinge

Digtheid van vars en sout water sakrekenaar

Digtheid van vars en sout water sakrekenaar kan jy digtheid van vars of sout water te bereken op verskillende soutvlakke en temperatuur, omskryf in Celsius, Kelvin, Fahrenheit.
Digtheid van:
  
Watertemperatuur:
Lei tot:
Digtheid is 'n skalaar fisiese hoeveelheid, gedefinieer as die massa van 'n stof per volume-eenheid.